Automating physical tasks using ai-based systems in the workplace: cases and recommendations

Automatyzacja czynności fizycznych przy użyciu systemów opartych na sztucznej inteligencji w miejscu pracy: przypadki i zalecenia

Keywords:

Biorąc pod uwagę fakt, że w latach 2020–2021 odnotowano 31%-owy wzrost sprzedaży robotów przemysłowych, należy również zauważyć nowe możliwości i wyzwania w zakresie BHP związane z coraz powszechniejszym stosowaniem robotów w miejscu pracy. Niniejszy dokument orientacyjny pokazuje doświadczenia trzech różnej wielkości firm europejskich, które w różnym stopniu wdrożyły zaawansowaną robotykę do automatyzacji zadań.

Zaangażowanie pracowników na wczesnym etapie procesu, jasne przedstawienie przyczyn i celów leżących u podstaw automatyzacji oraz oferowanie szkoleń i możliwości kształcenia to niektóre z kluczowych czynników, które pomogły przedsiębiorstwom w całym procesie wdrażania automatyzacji.

Pobierz in: en