Advanced robotics and AI-based systems in the workplace: OSH challenges and opportunities originating from actual implementations

Zaawansowana robotyka i systemy oparte na sztucznej inteligencji w miejscu pracy: wyzwania i możliwości w zakresie BHP wynikające z rzeczywistych wdrożeń

Keywords:

Wdrożenie zaawansowanej robotyki lub systemów opartych na sztucznej inteligencji w miejscu pracy wiąże się z wyzwaniami, zagrożeniami i możliwościami w zakresie BHP zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

W niniejszym dokumencie orientacyjnym przedstawiono ogólne doświadczenia przedsiębiorstw, które przyjęły te technologie, ich wpływ m.in. na dobrostan pracowników, interakcje społeczne, czas spędzany przed ekranem, czy różnorodność zadań w miejscu pracy. Chociaż poszczególne czynniki fizyczne, organizacyjne i psychospołeczne mogą się różnić w zależności od sektora, z dowodów wynika, że możliwości w zakresie BHP przewyższają związane z nimi wyzwania lub zagrożenia.

Pobierz in: bg | de | el | en | et | fi | fr | hu | it | lt | nl | ro | sl |