Streszczenie Zaawansowana automatyka i robotyka: raport z porównawczego studium przypadku

Keywords:

W wielu sektorach zaawansowana robotyka i systemy oparte na sztucznej inteligencji do automatyzacji zadań poznawczych i fizycznych są bardzo obiecujące. Niniejszy raport stanowi wkład w badania nad ich wdrażaniem i zarządzaniem nimi w europejskich miejscach pracy, zwłaszcza w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedstawiono w nim wyniki 11 studiów przypadku opracowanych przez EU-OSHA, prezentując możliwości, wyzwania, bodźce i bariery dla bezpiecznego wdrażania takich systemów. W zaleceniach wskazano obecne i przyszłe zastosowania dla automatyki i robotyki, zwłaszcza w odniesieniu do projektowania zorientowanego na człowieka i środków pomagających pracownikom zaakceptować te nowości.

Pobierz in: el | en | et | hu | sl |