Działania wspierające akceptację systemów opartych na sztucznej inteligencji w miejscu pracy i minimalizowanie wpływu na organizację

Keywords:

Przy wdrażaniu każdej nowej technologii w miejscu pracy mogą pojawić się nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) pracowników. Niektóre mogą być widoczne już podczas rozruchu, jednak inne mogą pojawić się dopiero po upływie określonego czasu.

W niniejszym dokumencie orientacyjnym omówiono korzyści płynące z koncepcji odporności organizacyjnej (resilience engineering). Konsekwentne monitorowanie krytycznych elementów systemu, identyfikowanie obszarów wymagających poprawy, reagowanie na zakłócenia i uczenie się na bazie doświadczeń – to podstawowe aspekty odporności organizacyjnej. Firmy mogą je stosować, aby pomóc pracownikom zaakceptować nowe systemy robotyczne lub oparte na sztucznej inteligencji oraz prawidłowo z nich korzystać.

Pobierz in: cs | de | en | fi | fr | hu | it |