Automating cognitive tasks in the workplace using ai-based systems: cases and recommendations

Automatyzacja zadań poznawczych w miejscu pracy przy użyciu systemów opartych na sztucznej inteligencji – przypadki i zalecenia

Keywords:

Firma działająca w sektorze infrastruktury gazowej w Norwegii, brytyjska organizacja non-profit zajmująca się dziennikarstwem i polityką oraz niemiecki konglomerat przedsiębiorstw – wszystkie te podmioty zintegrowały systemy oparte na sztucznej inteligencji w celu automatyzacji zadań poznawczych w miejscu pracy. Systemy te pomagają pracownikom w wykonywaniu podstawowych zadań i umożliwiają im pracę w lepszych warunkach BHP.

Niniejszy dokument orientacyjny pokazuje doświadczenia trzech różnej wielkości firm i przedstawia zalecenia dotyczące wdrażania tych technologii w miejscu pracy, biorąc pod uwagę dobrostan fizyczny i psychiczny pracowników, a także prywatność danych.

Pobierz in: en