Implementing advanced robotics and ai-based systems for task automation: drivers, barriers and recommendations

Wdrażanie zaawansowanej robotyki i systemów opartych na sztucznej inteligencji do automatyzacji zadań: bodźce, bariery i zalecenia

Keywords:

Przestarzałe przepisy i niechęć pracowników mogą stanowić przeszkodę dla skutecznego wdrażania robotów współpracujących w miejscu pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Wykazano jednak, że firmy, które działają wcześnie, koncentrując się na poprawie komunikacji w całej firmie, włączaniu i doświadczeniom pracowników, świadomości regulacyjnej i dialogu, ułatwiają i poprawiają integrację tych technologii.

W niniejszym dokumencie orientacyjnym przeanalizowano bariery i bodźce dla BHP zgłaszane przez różne firmy, które wdrożyły zaawansowaną robotykę lub systemy oparte na sztucznej inteligencji w celu automatyzacji zadań.

Pobierz in: de | en | et |