Forebygging av muskel- og skjelettlidelser gjennom arbeidstakermedvirkning

Keywords:

Denne presentasjonen gir en oversikt over arbeidstakermedvirkning i forebygging av muskel- og skjelettsykdommer og hva arbeidsgivere kan gjøre for aktivt å involvere arbeidstakerne i å identifisere muskel- og skjelettproblemer og å velge og iverksette de beste løsningene.

Den er basert på følgende publikasjoner:

Arbeidstakermedvirkning i forebyggingen av risiko for muskel- og skjelettlidelser på arbeidsplassen

Forebygging av muskel- og skjelettlidelser gjennom aktiv arbeidstakermedvirkning: tips til god praksis

Du kan også laste ned denne presentasjonen fra Slideshare.

Last ned in: el | en | fi | hr | is | lt | ro |