Forebygging av muskel- og skjelettlidelser gjennom aktiv arbeidstakermedvirkning: tips til god praksis

Keywords:

Dette informasjonsarket gir råd om effektiv arbeidstakermedvirkning i forebygging av muskel- og skjelettlidelser Arbeidstakere og/eller arbeidstakerrepresentanter bør involveres i alle sider av risikovurdering og forebygging av muskel- og skjelettsykdommer, blant annet identifisering av farer, vurdering av risiko, samt å velge, iverksette, følge opp og evaluere løsninger. Aktiv arbeidstakermedvirkning bidrar til å finne de mest praktiske løsningene, ettersom arbeidstakerne vet hvordan jobben skal utføres og hvordan de påvirkes av den.

Last ned in: de | el | en | et | fi | is | lt | nl | pt | sk | sl |