En aldrende arbeidsstyrke: implikasjoner for helse og sikkerhet på arbeidsplassen – en gjennomgang av forskningsgrunnlaget.

Keywords:

Denne oversikten beskriver konteksten for undersøkelsen: Europas aldrende arbeidsstyrke Den ser nærmere på forskningen om tre hovedproblemstillinger: 1) «Hvilke forandringer skjer hos eldre personer?», 2) «Hvilke implikasjoner får disse forandringene etter hvert som tiden går?», og 3) «Hvilke HMS-tiltak kan fremme bærekraftig arbeid gjennom hele arbeidslivet?». Gjennomgangen identifiserer hull i dagens kunnskap og presenterer generelle konklusjoner og mulige politiske implikasjoner. Samtidig framheves betydningen av bedre forebygging for alle arbeidstakere ut fra den enkeltes arbeidsevne, spesifikke tiltak for risikoforebygging og effektive HMS-systemer.

Last ned in: en