Den aldrende arbeidsstyrken: implikasjoner for arbeidsmessig sikkerhet og helse - En studie-gjennomgåelse - Sammendrag

Keywords:

Med en oppsummering av hele rapporten «Forskning om HMS-problemer og den aldrende arbeidsstyrken» gir denne publikasjonen en oversikt over sammenhengen for undersøkelsen: den aldrende arbeidsstyrken i Europa. Den gir informasjon om nøkkelfunn i forhold til de tre hovedspørsmålene som undersøkes i studien: (1) «Hvilke forandringer skjer hos aldrende personer?», (2) «Hvilke implikasjoner har disse forandringene gjennom arbeidslivet?», og (3) «Hvilke HMS-tiltak kan gi opprettholdbart arbeid gjennom arbeidslivet?». Mangler i gjeldende kunnskaper er identifisert og helhetlige konklusjoner og mulige implikasjoner for politikk blir oppsummert, med understreket betydning av vurderingen av individuell arbeidsevne og spesifikke tiltak i strategier for risikoforebygging.

Last ned in: en