Den aldrende arbeidsstyrken: implikasjoner for arbeidsmessig sikkerhet og helse - En gjennomgåelse av forskning - Informasjonsark

Basert på en studie, gir dette informasjonsarket nøkkelkonklusjoner om opprettholdelig arbeid, ved å vurdere arbeidsmessig sikkerhet og helse (HMS) spørsmål i sammenheng med en aldrende arbeidsstyrke. Det skisserer aldersrelaterte forandringer som vi opplever, men legger vekt på individuelle forskjeller. Betydninger av disse forandringene for HMS og opprettholdbart arbeid vurderes, sammen med viktigheten av å basere risikovurderinger på fysisk evne framfor alder. Tiltak som sikrer risikoforebygging og fremmer opprettholdbart arbeid gjennom livsforløpet skisseres, og viktigheten av å integrere HMS-systemer blir diskutert. Til slutt blir mangler i forskningen identifisert, med understreking av områder for fremtidig forskning.

Last ned in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | lt | lv | pl | sk | sl | sv |