Viesnīcu apkalpojošā personāla apmācīšana par profilakses koordinatoriem darbam ar kolēģiem, lai novērstu muskuļu un skeleta sistēmas traucējumus

Keywords:

Viesnīcu apkopēju, veļas telpas darbinieku un ēdināšanas personāla darbs ir saistīts ar neērtām kustībām un pozām, smagumu celšanu un stumšanu, noliekšanos un atkārtotām roku kustībām.

Šajā gadījuma izpētē ir uzsvērts, kā darbinieku komandas apmācīšana riska novēršanas jautājumos palīdzēja viesnīcai Francijā neatkarīgi analizēt riskus un ieviest risinājumus attiecībā uz darbinieku veselības aizsardzību un drošību.

Ar reģionālā veselības apdrošināšanas fonda starpniecību sešus brīvprātīgos darbiniekus (apkopējus, veļas telpas darbiniekus un ēdināšanas personālu) apmācīja profilakses koordinatoru pienākumu veikšanai. Šī pienākuma ietvaros viņi rūpīgi novēroja darba apstākļus risku apzināšanai, apsprieda problēmas ar kolēģiem un sagatavoja ziņojumus ar piedāvātajiem risinājumiem.

 

Lejupielādēt in: en | hr | ro | sk | sl |