ErgoPar – līdzdalības ergonomikas pieeja risku novēršanai darba vietā

Keywords:

Šajā gadījuma izpētē ir aprakstīta ErgoPar (Ergonomía participativa) — Spānijā izstrādāta līdzdalības ergonomikas pieeja. ErgoPar pamatā ir visu uzņēmuma ieinteresēto pušu, piemēram, augstākā un vidējā līmeņa vadības, dažādu strādnieku grupu un drošības ekspertu iesaistīšana ar darbu saistīto risku apzināšanā, problēmu risināšanā un lēmumu pieņemšanā. Daži galvenie pasākumi ietver interviju veikšanu, anketu aizpildīšanu, Ergo grupas izveidi, konsultācijas ar drošības pārstāvjiem un darbinieku veselības aizsardzības grupu izveidi darbstacijās.

ErgoPar veicina uzņēmuma profilakses kultūru, stiprinot saziņu starp visām ieinteresētajām pusēm, palielinot informētību un ļaujot darbiniekiem kontrolēt savu drošību un veselību. Tā ļauj uzņēmumam izmantot savus resursus, lai izveidotu ilgtermiņa profilakses pieeju, neizmantojot ārējās aģentūras. 

Lejupielādēt in: en | ro | sk |