Kopsavilkums - Darbinieku līdzdalība muskuļu un skeleta sistēmas risku profilaksē darbavietā

Keywords:

Ar darbu saistīti muskuļu un skeleta sistēmas traucējumi negatīvi ietekmē miljoniem Eiropas darbinieku veselību un uzņēmumu produktivitāti, kā arī izmaksas visās nozarēs. Darbinieki ir galvenais faktors šo svarīgo problēmu risināšanai.

Šajā ziņojumā ir piedāvātas metodes, kā aktīvi iesaistīt darbiniekus muskuļu un skeleta sistēmas traucējumu novēršanā. Tajā ir iekļauti praktiski piemēri un gadījumu izpēte darbavietās, kurās darbinieki veiksmīgi piedalījās ar muskuļu un skeleta sistēmas traucējumiem saistītu jautājumu risināšanā. Tajā ir norādīti arī faktori un nosacījumi, kas nepieciešami efektīvai darbinieku līdzdalībai.

Ziņojums piedāvā organizācijām, tostarp mazajiem uzņēmumiem, un politikas veidotājiem padomus un norādījumus par to, kā pārvaldīt riskus un īstenot līdzdalības intervences muskuļu un skeleta sistēmas traucējumu novēršanā.

Lejupielādēt in: en | es | fr | hr | is | it | lt | mt | nl | pt | sk | sl |