Nodarbināto iesaistīšanās darba drošības un veselības aizsardzības veicināšanā. Praktiska rokasgrāmata

Keywords:

Nodarbinātajiem bieži vien ir padziļinātas zināšanas savā darba jomā, kā arī par to, kā darbavietu padarīt drošāku. Rokasgrāmatā parādīts, kā darbinieki var izmantot šīs zināšanas, lai sadarbībā ar vadītājiem uzlabotu drošību un veselības aizsardzību darbavietā. Tajā izklāstītas nodarbināto, viņu pārstāvju un darba devēju attiecīgās lomas, pienākumi un juridiskās saistības, kā arī sniegti konkrēti darba drošības un veselības aizsardzības uzlabošanas pasākumu piemēri. Turklāt šajā rokasgrāmatā ietvertas aptaujas veidlapas, kuras var izmantot darbinieki vai viņu pārstāvji, lai nodrošinātu, ka tiek veikts viss iespējamais riska mazināšanai.

Lejupielādēt in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |