Vadības priekšzīme darba drošības un arodveselības jomā — praktiska rokasgrāmata

Keywords:

Drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas palīdz uzņēmumiem un organizācijām gūt panākumus un peļņu, kā arī dot labumu plašākai sabiedrībai. Šī rokasgrāmata sniedz uzņēmumu vadītājiem praktisku informāciju par to, kā var uzlabot drošību un veselības aizsardzību uzņēmumā, izmantojot efektīvu priekšzīmi, darbinieku iesaistīšanu un pastāvīgu novērtēšanu un pārskatīšanu, padarot uzņēmumus un organizācijas drošākus un veselībai nekaitīgākus ikvienam. Pārbaudes lapa paredzēta, lai dotu iespēju novērtēt profi lakses līmeni uzņēmumā un palīdzētu to uzlabot.

Lejupielādēt in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |