Bērnu aprūpes darbinieku darbsemināri muskuļu un skeleta sistēmas traucējumu mazināšanai

Keywords:

Bērnu aprūpes darbinieki ir uzņēmīgi pret muskuļu un skeleta sistēmas traucējumiem, jo viņu darbs ir saistīts ar celšanu, nešanu, liekšanos un tupšanos, lai palīdzētu bērniem.

Šajā gadījuma izpētē aplūkots, kā bērnu aprūpes darbinieku līdzdalības darbsemināri var palīdzēt viņiem apzināt un analizēt ar muskuļu un skeleta sistēmas traucējumiem saistītos riskus un rast attiecīgus risinājumus. Darba drošības un veselības aizsardzības konsultanti un pētnieku grupa Dānijā kopīgi izstrādāja līdzdalības intervences projektu ergonomikas jomā.

Tas ietvēra darbsemināru sērijas organizēšanu un īstenošanu 96 bērnu aprūpes darbiniekiem. Semināra dalībnieki tika mudināti sarindot riskus pēc to svarīguma, rast risinājumus un ieviest izmaiņas darbavietā. 

Lejupielādēt in: en | hr | ro |