Pārskats par veiksmīgām darba drošības un veselības aizsardzības salīdzinošās vērtēšanas iniciatīvām

Keywords:

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūrā (EU-OSHA) salīdzinošā vērtēšana ir definēta kā „„“plānots process, ar kura palīdzību organizācija salīdzina tās drošības un veselības aizsardzības procesus un veiktspēju ar citiem, lai uzzinātu, kā samazināt nelaimes gadījumus un veselības problēmas, uzlabot atbilstību drošības un veselības aizsardzības tiesību aktiem un/vai samazināt atbilstības nodrošināšanas izmaksas“. Izmantojot šo definīciju, šā projekta galvenais mērķis bija pārskatīt nozaru, dalībvalstu vai Eiropas līmenī izveidotās darba drošības un veselības aizsardzības (OSH) salīdzinošās vērtēšanas sistēmas. Pētījumā ir arī piedāvāts izvērtēt šo sistēmu priekšrocības un to ierobežojumus, kā arī noteikt galvenos faktorus un šķēršļus to veiksmīgai darbībai.

Lejupielādēt in: cs | da | de | el | en | es | et | fr | hr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk | sl |