Polija: psihosociālo risku pārvaldība Eiropas mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos – kvalitatīvi pierādījumi no trešā Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER 2019)

Keywords:

Šajā ziņojumā ir aprakstīts Polijas gadījums kvalitatīvā papildinošā pētījumā par psihosociālo risku pārvaldību mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos (MMU) trešā Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER 2019) ietvaros. Rezultāti liecina, ka MMU Polijā atrodas agrīnās stadijās attiecībā uz augstu informētību un piemērotu mehānismu izstrādi psihosociālo risku novēršanai un risināšanai. Ziņojumā par šo valsti ir aplūkoti konstatējumi saistībā ar Covid-19 pandēmiju.

Pētījums liecina, ka galvenais virzītājspēks veselības aizsardzības un drošības pārvaldības veicināšanai darba vietā Polijas MMU lielā mērā ir bailes no pārbaudēm. Salīdzinoši zema ir izpratne par psihosociālajiem riskiem, arī par juridiskajiem pienākumiem. Intervētie vadītāji un darbinieki MMU ziņo par ierobežotām darbībām īpaši attiecībā uz psihosociālā riska pārvaldības procedūrām un mehānismiem.

Kopumā pētījumā uzsvērta vajadzība rūpīgāk apsvērt psihosociālo labklājību un būtiski uzlabot psihosociālo risku pārvaldību MMU Polijā.

Lejupielādēt in: en