Vācija: psihosociālo risku pārvaldība Eiropas mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos – kvalitatīvi pierādījumi no trešā Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER 2019)

Keywords:

Šajā ziņojumā ir aprakstīts Vācijas gadījums kvalitatīvā papildinošā pētījumā par psihosociālo risku pārvaldību mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos (MMU) trešā Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER 2019) ietvaros. Pētījuma gaitā tika veiktas četrdesmit intervijas ar MMU vadītājiem un darbiniekiem, un ziņojumā ir aplūkoti konstatējumi saistībā ar Covid-19 pandēmiju.

Galvenie identificētie riski bija sarežģīti klienti un laika trūkums, savukārt galvenie darba drošības un veselības aizsardzības iemesli bija juridisko pienākumu izpilde un organizācijas reputācijas nodrošināšana. Nevēlēšanās atklāti runāt par šo jautājumu bija galvenais šķērslis psihosociālu risku mazināšanai.

Pastiprināta koncentrēšanās uz psihosociālajiem riskiem, veicot darba pārbaudes uz vietas, var uzlabot mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu informētību un zināšanas. Tāpat ir arī potenciāls organizatorisko pārmaiņu atbalstam, izmantojot apmācības, izpratnes veidošanas pasākumus un darba vides apsekojumus.

Lejupielādēt in: en