Horvātija Psihosociālo risku pārvaldība Eiropas mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos — kvalitatīvi pierādījumi no trešās Eiropas uzņēmumu aptaujas par jauniem riskiem un riskiem (ESENER 2019)

Keywords:

Šajā ziņojumā ir izklāstīts Horvātijas gadījums kvalitatīvā papildu pētījumā par trešo Eiropas uzņēmumu aptauju par jauniem riskiem un riskiem nākotnē (ESENER 2019 ) par psihosociālo risku pārvaldību mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos. ESENER 2019 apsekojuma rezultāti un šā kvalitatīvā pētījuma intervijas ar vadītājiem un darbiniekiem 21 uzņēmumā ir saskaņoti vairākās jomās. Ziņojumā par valsti aplūkoti konstatējumi saistībā ar Covid-19 pandēmiju. 

Pētījumā ir apzinātas vairākas problēmas, par kurām ziņojuši darba devēji un kuras var īpaši skart mikrouzņēmumus, kuros psihosociālo risku novēršanas pasākumi galvenokārt bija vērsti uz labāku saziņu ar darba ņēmējiem.

Lielākajai daļai organizāciju nebija sistemātiskas darba aizsardzības pārvaldības, un daudzas piekrita, ka būtu vēlams lielāks atbalsts, īpaši apmācību veidā, ko veic attiecīgās valsts iestādes.  

Lejupielādēt in: en