Dānija: psihosociālo risku pārvaldība Eiropas mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos – kvalitatīvi pierādījumi no trešā Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER 2019)

Keywords:

Šajā ziņojumā ir aprakstīts Dānijas gadījums kvalitatīvā papildinošā pētījumā par psihosociālo risku pārvaldību mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos (MMU) trešā Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER 2019) ietvaros. Lai gan pētījuma rezultāti lielā mērā saskan ar ESENER 2019 konstatējumiem par psihosociālo risku pārvaldību Dānijā, pētījums papildus atspoguļo projektā intervēto vadītāju un darbinieku viedokli par Covid-19 pandēmijas radīto ietekmi.

Mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu vadītāji un darbinieki, kuri iesaistījās pētījumā, ziņoja, ka laika ierobežojums, pārslodze darbā un stress ir galvenie psihosociālie riska faktori. Sagaidāmo pieņēmumu īstenošana un darbinieku labklājības nodrošināšana bija galvenie iemesli darba drošības un veselības aizsardzības jautājumu risināšanai.

Dānijas uzņēmumu kultūras pieejai ir vairākas skaidri izteiktas stiprās puses, taču tika ziņots par dažām problēmām, risinot konkrētus jautājumus. Darba vietas riska novērtējuma efektivitāti var stiprināt, uzlabojot rīcības plānu izpildes īstenošanu un pārvaldību.

Lejupielādēt in: en