Nīderlande: psihosociālo risku pārvaldība Eiropas mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos – kvalitatīvi pierādījumi no trešā Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER 2019)

Keywords:

Šajā ziņojumā ir aprakstīts Nīderlandes gadījums kvalitatīvā papildinošā pētījumā par psihosociālo risku pārvaldību mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos (MMU) trešā Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER 2019) ietvaros. Intervijas ar vadītājiem un darbiniekiem 30 mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos liecina, ka darba stress laika trūkuma dēļ ir biežākais psihosociālais risks. Ziņojumā šie konstatējumi aplūkoti Covid-19 pandēmijas kontekstā.

Lielākā daļa organizāciju nav veikušas psihosociālo risku novērtējumus. Uzņēmumi paļāvās uz praktisku pieeju šo risku pārvaldīšanai, nevis uz rakstiski izstrādātu politiku. Par visefektīvāko psihosociālo risku pārvaldības veidu tiek uzskatīta labu attiecību uzturēšana ar darbiniekiem.

Darba devējiem darbinieku labklājība bija galvenais psihosociālo risku apzināšanās un pārvaldības virzītājspēks. Lielākā daļa vadītāju uzskatīja, ka galvenais šķērslis psihosociālo risku pārvarēšanai ir informācijas trūkums par darbinieku pieredzi.

Lejupielādēt in: en