Psihosociālo risku pārvaldība Eiropas mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos: Kvalitatīvie dati no Trešās Eiropas uzņēmumu aptaujas par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER 2019)

Keywords:

Šajā ziņojumā ir izklāstīti galvenie secinājumi, kas gūti pētījumā par psihosociālo risku pārvaldību Eiropas darbvietās. Tā pamatā ir kvalitatīvi pierādījumi, kas gūti aptaujās mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos Dānijā, Vācijā, Spānijā, Horvātijā, Nīderlandē un Polijā, kuri piedalījās Trešajā Eiropas uzņēmumu aptaujā par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER 2019).

Šajā ziņojumā ir sniegta informācija, kas palīdz uzzināt, kā tiek organizēta psihosociālā riska pārvaldība mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos pēc vadītāju un darbinieku teiktā. Tas palīdz labāk izprast faktorus, kas ietekmē uzņēmumu darbību, tostarp valsts kontekstu, ekonomiskos faktorus un darba jautājumus.

Pētījums apstiprina ESENER 2019 konstatējumus, kuros minēts, ka lielāka elastība attiecībā uz to, kā darbinieki organizē savus uzdevumus un darba laiku, ir galvenais psihosociālo risku novēršanas veids, un tajā arī pievērsta uzmanība Covid-19 pandēmijas ietekmei, kā par to ziņojušas intervētās darbavietas.

Lejupielādēt in: en