Informācijas lapa: neaizsargāti darbinieki un bīstamas vielas

Keywords:

Šī informācijas lapa sniedz praktiskas norādes par juridiskajām saistībām un labu praksi attiecībā uz neaizsargātiem darba ņēmējiem, kuri var būt pakļauti bīstamām vielām darbavietā. Ir svarīgi, lai riska novērtēšanas un profilakses pasākumos tiktu ņemtas vērā darbinieku grupas, kurām ir īpašas vajadzības vai kuras var būt īpaši apdraudētas.

Informācijas lapā ir apkopotas darba devēju juridiskās saistības un aplūkotas konkrētas grupas, proti, jauni vai gados jauni darbinieki, migranti vai pagaidu darbinieki, darbinieki ar veselības traucējumiem, grūtnieces vai sievietes, kuras baro bērnu ar krūti, un sievietes. Ko darba devēji var darīt, lai nodrošinātu, ka šīs darbinieku grupas tiek aizsargātas pret bīstamu vielu iedarbības radītu kaitējumu?

Lejupielādēt in: de | en | fi | fr | is | lv | mt | nl | pt | sk | sl |