Turvallisempaa ja terveellisempää työtä kaikenikäisille – Loppuanalyysi – Tietolehtinen

Keywords:

Tämä tietolehtinen on tiivistelmä raportista, jossa esitellään työvoiman ikääntymisestä johtuvia työsuojeluhaasteita koskevan, Euroopan parlamentin käynnistämän ja EU-OSHAn johtaman kolmivuotisen kokeiluhankkeen keskeiset tulokset.

Havainnot perustuvat ikääntymistä ja työsuojelua sekä kuntoutusta ja työhönpaluuta koskeviin katsauksiin; kestävää työtä sekä kuntoutusta ja työhönpaluuta koskevien nykyisten toimintalinjojen, ohjelmien ja aloitteiden tarkasteluun 28 EU-maassa ja neljässä Efta-maassa sekä analyysiin tekijöistä, jotka edesauttavat työvoiman ikääntymiseen liittyvien, ennalta ehkäisevien ja terveyttä edistävien käytäntöjen toteuttamista työpaikoilla.

Hankkeessa pyrittiin myös arvioimaan, mitä työsuojelujärjestelmiltä edellytetään, jotta työvoiman ikääntyminen voidaan ottaa huomioon ja parempi suojelu taata koko työuran ajan.

Lataain: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | lt | lv | pl | pt | sk | sl | sv |