Turvallisempaa ja terveellisempää työtä kaikenikäisille: yleisarvioinnin sisältävä loppuraportti

Keywords:

Tämä raportti perustuu työvoiman ikääntymisestä johtuvia työsuojeluhaasteita koskevan, Euroopan parlamentin käynnistämän ja EU-OSHAn johtaman kolmivuotisen kokeiluhankkeen keskeisiin tuloksiin.

Havainnot perustuvat ikääntymistä ja työsuojelua sekä kuntoutusta ja työhönpaluuta koskeviin katsauksiin, kestävää työtä sekä kuntoutusta ja työhönpaluuta koskevien nykyisten toimintalinjojen, ohjelmien ja aloitteiden tarkasteluun 28 EU-maassa ja neljässä Efta-maassa sekä analyysiin tekijöistä, jotka edesauttavat työvoiman ikääntymiseen liittyvien ennalta ehkäisevien ja terveyttä edistävien käytäntöjen toteuttamista työpaikoilla.

Hankkeessa pyrittiin myös arvioimaan, mitä työsuojelujärjestelmiltä edellytetään, jotta työvoiman ikääntyminen voitaisiin ottaa huomioon ja taattaisiin parempi suojelu koko työuran ajan.

Lataain: en