Krooniset TULE-sairaudet työelämässä — neuvoja ja hyviä käytäntöjä

Keywords:

Raportissa tehdään syväluotaava katsaus tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULE-sairaudet) vaikutuksista työskentelyyn sekä perustellaan kattavasti, miksi kroonisista TULE-sairauksista kärsivien työnteon mahdollistaminen kannattaa.

Siinä painotetaan sen merkitystä, että työpaikat suunnitellaan osallistaviksi, ja esitetään kroonisten TULE-sairauksien hallinnan periaatteita. Niistä keskeisimmät liittyvät ennaltaehkäisyyn, varhaiseen puuttumiseen, tehokkaaseen ja osallistavaan kuntoutukseen sekä hyvään työhönpaluun suunnitteluun.

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä ovat muun muassa erilaiset mukautukset, joilla TULE-sairauksista kärsivien henkilöiden työntekoa voidaan helpottaa, kuten joustava työaika tai ergonomisten työvälineiden hankkiminen. Näitä kattavia käytännön neuvoja täydennetään päätöksentekijöille tarkoitetuilla yleisemmillä suosituksilla.

 

Lataa in: en