Robot používaný k automatizaci odklízení kejdy za účelem zajištění dobrých hygienických podmínek hospodářských zvířat (ID11)

Keywords:

V budoucnu bude výroba v potravinářském průmyslu udržitelná. Nizozemská společnost vyvíjející technologie, kterou zkoumala tato případová studie, se zaměřuje na zemědělské stroje pro chov mléčného skotu.

Výrobky této společnosti se používají ve více než 45 zemích – v EU i po celém světě. Její autonomně řízený robot, který se specializuje na odklízení kejdy, dokáže zajistit splnění hygienických podmínek ve výbězích pro krávy.

Změna paradigmatu v důsledku této inovace by mohla vést k tomu, že zemědělci přejdou od tradičně vnímané role manuálních pracovníků k práci více manažerské povahy a s manažerskou odpovědností v zemědělských podnicích.

Stáhnout in: en