Pokročilá robotika využívaná výrobcem vstřikovaných a extrudovaných plastových výrobků nahrazující fyzicky náročné úkony (ID13)

Keywords:

Výrobce plastových výrobků ve Švédsku začal v rámci procesu přípravy vzorků pro přístroje pro odběr vzorků dechu využívat koboty (kolaborativní roboty).

Kobot ovládaný operátorem automatizuje monotónní úkon, je vysoce efektivní z hlediska času a významně snižuje riziko kontaminace vzorku.

Tato automatizace snižuje hrozbu muskuloskeletálních poruch způsobených opakovanými pohyby a poskytuje pracovníkům čas na náročnější úkoly.

Ochranu pracovníků mohou dále posílit konzultace s odborníky za účelem provádění zdravotních a bezpečnostních kontrol celého systému.

Stáhnout in: en