Multi-axis robots for assembly automation and autonomous guided vehicles in manufacturing

Víceosí roboti pro automatizaci montáže a autonomně řízená vozidla ve výrobě (ID4)

Keywords:

Vzhledem k rostoucímu využívání inteligentních robotických systémů v podnicích je třeba přizpůsobit technické a právní rámce pro zajištění bezpečnosti na pracovišti.

Jeden německý podnik specializující se na digitální transformaci průmyslu automatizoval proces montáže zařízení pomocí kloubových šestiosých robotů nebo čtyřosých škálových robotů, jakož i kolaborativních robotů a autonomně řízených vozidel.

Automatizace úkolů snižuje počet chyb a rizika a přispívá ke zlepšení fyzického zdraví a sociální dynamiky na pracovišti.

K úspěchu přispěla průběžná zpětná vazba od pracovníků v průběhu celého procesu zavádění automatizace. 

Stáhnout in: en