Collaborative robot that automates sewing of bags in automotive supplier industry (ID5)

Kolaborativní robot používaný k automatizaci šití tašek v dodavatelském sektoru automobilového odvětví (ID5)

Keywords:

Jeden dodavatel automobilového odvětví působící v celosvětovém měřítku zavedl ve svých provozech v Portugalsku automatizované procesy a k provádění řady úkolů využívá roboty, včetně kolaborativních, a autonomně řízená vozidla.

Namísto zrušení pracovních míst se tím urychlilo nebo usnadnilo plnění úkolů a snížila se sociální izolace na pracovišti, neboť pracovníci se častěji střídají na pracovních stanicích, čímž se zvýšila interakce s kolegy.

Rekvalifikace pracovníků a jejich specializovaná odborná příprava jsou příležitostí k posouzení toho, které dovednosti je třeba považovat za důležité pro budoucnost práce a které ztrácejí na významu.

Stáhnout in: en