Začleňování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do posuzování kybernetických bezpečnostních rizik

Keywords:
Při posuzování vlivu kybernetického útoku se nevěnuje dostatečná pozornost aspektům tělesného a duševního zdraví pracovníků, například zraněním či psychosociálním problémům. Je to proto, že kybernetický útok je vnímán jako vnější hrozba, zatímco bezpečnost a ochrana zdraví je otázka interní. Aby organizace dokázaly čelit kybernetickým útokům, musí bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) začlenit do hodnocení kybernetických bezpečnostních rizik.
Tento diskusní dokument se zabývá riziky v oblasti BOZP souvisejícími s kybernetickými hrozbami a představuje holistický přístup ke kybernetické bezpečnosti. Základním prvkem v boji proti kyberkriminalitě je například zvyšování povědomí všech zúčastněných stran, od odborníků na BOZP až po vedoucí pracovníky v oblasti bezpečnosti IT.
Stáhnout in: el | en | es | fi | lt | pl | pt |