Shrnutí – Od politiky k praxi: politiky, strategie, programy a opatření na podporu BOZP v mikropodnicích a malých podnicích.

Keywords:

Tato zpráva obsahuje přehled strategií, pomocí nichž lze podporovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) v mikropodnicích a malých podnicích.

Tyto podniky při identifikování a řízení rizik a při zavádění správných strategií souvisejících s BOZP čelí specifickým problémům. Ve zprávě jsou uvedeny dobré příklady z 12 různých zemí EU, jež ukazují, jak různí zprostředkovatelé, úřady a útvary pro BOZP mohou mikropodniky a malé podniky podporovat.

Je zřejmé, že neexistuje žádné univerzální řešení pro všechny, které by zajistilo bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců na těch nejmenších pracovištích – nejúčinnější a nejúčelnější zřejmě bude kombinace různých nástrojů a iniciativ, uzpůsobených na míru potřebám každého podniku.

Ve většině prostředí a oblastech je třeba v rámci BOZP v mikropodnicích a malých podnicích vykonat ještě mnoho práce. Na základě příkladů uvedených v této zprávě jsou navržena doporučení pro tvorbu budoucích politik.

Stáhnoutin: de | el | en | fr | hr | lt | nl | no | ro | sk | sv |