Bezpečnost a ochrana zdraví v mikropodnicích a malých podnicích v EU: od politiky k praxi – popis dobrých příkladů

Keywords:

V této zprávě jsou popsány vybrané případové studie úspěšných snah o pomoc mikropodnikům a malým podnikům s cílem zlepšit jejich bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Více než 40 inspirujících příkladů z 12 členských států EU je rozděleno podle témat jako komplexní strategie nebo iniciativy zprostředkovatelů mimo BOZP. Cílem je ukázat, že ačkoliv mikropodniky a malé podniky mohou mít potíže při řízení bezpečnosti a ochrany zdraví, iniciativy pro zlepšení BOZP v těchto podnicích mohou být úspěšné a použitelné i v dalších zemích a oblastech. Smyslem zprávy je prostřednictvím shromažďování a analýzy těchto případových studií odpovědět na základní otázku „Co funguje, pro koho a za jakých okolností?“.

Stáhnout in: en