Od politiky k praxi: politiky, strategie, programy a opatření podporující BOZP v mikropodnicích a malých podnicích

Keywords:

Tato zpráva poskytuje přehled strategií na podporu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v mikropodnicích a malých podnicích.

Uvedené podniky čelí při identifikování a řízení rizik v oblasti BOZP specifickým problémům. Zpráva představuje příklady správné praxe z dvanácti různých zemí EU, jež ukazují, jak různí zprostředkovatelé, úřady a instituce působící v oblasti BOZP mohou podporovat mikropodniky a malé podniky. Zkoumá rovněž zkušenosti zprostředkovatelů v oblasti BOZP, kteří s mikropodniky a malými podniky spolupracují. Zkušenosti zprostředkovatelů byly shromážděny prostřednictvím workshopů a rozhovorů uskutečněných v devíti členských státech EU: Belgii, Dánsku, Estonsku, Francii, Itálii, Německu, Rumunsku, Spojeném království a Švédsku.

Je zřejmé, že neexistuje žádné univerzální řešení, které by zajistilo bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců na těch nejmenších pracovištích – nejúčinnější a nejefektivnější je zřejmě kombinace různých nástrojů a iniciativ uzpůsobených na míru potřebám jednotlivých podniků.

Ve většině prostředí a odvětví je třeba v rámci BOZP v mikropodnicích a malých podnicích vykonat ještě mnoho práce. Na základě příkladů uvedených v této zprávě byla vypracována doporučení na podporu budoucího vývoje politik.

Stáhnout in: en