Bezpečnost a ochrana zdraví v mikropodnicích a malých podnicích v EU: z pohledu pracoviště

Keywords:

Tato zpráva představuje zjištění studie, která zkoumala chápání problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zkušenosti v této oblasti ve 162 mikropodnicích a malých podnicích vybraných z různých hospodářských odvětví v devíti členských státech EU: Belgii, Dánsku, Estonsku, Francii, Itálii, Německu, Rumunsku, Spojeném království a Švédsku. Každá případová studie zahrnovala návštěvu daného podniku a rozhovor s vedoucím pracovníkem, který je majitelem podniku, a některým ze zaměstnanců, jakož i postřehy ohledně činnosti podniku.

Ve zkoumaných mikropodnicích a malých podnicích patřil k nejčastěji zaznamenaným postojům výrazně reaktivní přístup, názor, že dostatečným opatřením v oblasti BOZP je „selský rozum“, a podceňování zdravotních rizik. Podnikatelskou činnost a praxi v oblasti BOZP v mikropodnicích a malých podnicích ovlivňují také zjevné vnější okolnosti, včetně vnitrostátních regulačních a socioekonomických podmínek. Zpráva rozebírá dopady těchto postojů a podmínek.

Stáhnout in: en