Oběhové hospodářství a bezpečnost a ochrana zdraví při práci: politické pokyny a opatření pro klíčové zúčastněné strany

Keywords:

Důležité změny v politice EU doplňují iniciativy zaměřené na ekologicky udržitelnější postupy. Proces přechodu k zavádění oběhového hospodářství bude mít nevyhnutelně důsledky pro pracovní místa i pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP).

Tento informační dokument nabízí konkrétním zúčastněným stranám politické pokyny a opatření, které vyplynuly z prognostické studie agentury EU-OSHA týkající se oběhového hospodářství a jeho možných dopadů na BOZP. Poskytuje také přehled hlavních ekologických iniciativ na úrovni EU, které podporují vzájemnou informovanost jednotlivých politik.

Stáhnout in: en | fi | fr | nl |