Prognostická studie týkající se oběhového hospodářství a jeho dopadů na BOZP: jak zlepšit vyhlídky pro nejvíce dotčená odvětví

Keywords:

Ekologicky udržitelné postupy získávají stále větší podporu díky změnám v politice EU a souvisejícím iniciativám. Agentura EU-OSHA posuzuje dopad oběhového hospodářství a jeho možné důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) až do roku 2040.

Tato politika vychází z nejnovější prognostické studie agentury EU-OSHA o budoucích dopadech oběhového hospodářství. Možnosti vyplývající ze zjištění této studie nabízejí tvůrcům politik a zúčastněným stranám příležitost zlepšit vyhlídky v oblasti BOZP ve čtyřech z nejvíce dotčených odvětví: stavebnictví, energetice, zpracovatelském průmyslu a dopravě.

Stáhnout in: en | fi | pl |