Prognostická studie týkající se oběhového hospodářství a jeho dopadů na BOZP: zlepšení vyhlídek zranitelných pracovníků v oblasti BOZP

Keywords:

Ekologicky udržitelnější postupy jsou díky souvisejícím politickým změnám a iniciativám EU na dosah. Opatření v této oblasti slibují příznivý vývoj v oblasti změny klimatu, jakož i v oblasti pracovních míst a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Na základě práce odvedené v rámci prognostické studie agentury EU-OSHA o dopadech oběhového hospodářství na BOZP se tento informační dokument zaměřuje na zranitelné pracovníky. Zabývá se možnými důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro tuto skupinu pracovníků a nabízí opatření, která by mohla zlepšit jejich vyhlídky do budoucna.

Stáhnout in: en | fr | hr | lt |