Prognostická studie týkající se oběhového hospodářství a jeho dopadů na BOZP: postup a hlavní zjištění

Keywords:

Politiky a iniciativy EU se zaměřují na ekologicky udržitelnější postupy. Kromě zmírňování dopadů změny klimatu bude mít tento vývoj vliv také na pracovní místa a na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Agentura EU-OSHA posuzuje dopad oběhového hospodářství a jeho možné důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) až do roku 2040.

Tento informační dokument představuje přehled postupu a klíčových zjištění první a druhé fáze prognostické studie agentury EU-OSHA o budoucím dopadu oběhového hospodářství a zdůrazňuje s ním spojené potenciální příležitosti a rizika pro BOZP.

Stáhnout in: bg | cs | en | es | fr | pl |