Pokročilá robotika a automatizace: co to je a jaké jsou dopady na pracovníky?

Keywords:
Zavádění pokročilé robotiky na pracovištích zjevně mění strukturu pracovního prostředí. Automatizace různých pracovních úkonů představuje přínosy i příležitosti, které zlepšují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, přináší však také určitá rizika.
Tento informační dokument nastiňuje úkoly vztahující se k osobám (kognitivní a fyzické) a předmětům u různých povolání a odvětví, v nichž se nejvíce využívá automatizace pomocí robotických systémů. Předkládá také příklady příležitostí a rizik souvisejících s různými pracovními prostředími.
Na závěr dokument uvádí doporučení, aby zaměstnavatelé přijali zodpovědnost za vyhodnocení potenciálních přínosů a rizik automatizace a aktivně zapojovali pracovníky do adaptace robotických systémů prostřednictvím rekvalifikace a prohlubování dovedností.
Stáhnout in: cs | en | lt | pt |