Pokročilá robotika a automatizace: jaká přinášejí rizika a příležitosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?

Keywords:

Nejenže se roboti stávají nedílnou součástí pracovišť, ale zásadně je proměňují. Ačkoli automatizace opakujících se, rutinních a nebezpečných úkolů poskytuje s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) řadu příležitostí, jsou s ní spojeny i problémy, které je nutné řešit. 

Tento informační dokument se zaměřuje na aspekty interakce mezi člověkem a roboty z pohledu BOZP a popisuje související dopady, problémy a příležitosti.

Doporučuje rovněž aktivní zapojení pracovníků do rozhodování o způsobech využívání robotů s cílem zajistit, aby tyto systémy neomezily úroveň kontroly pracovníka nad jeho činnostmi.

Stáhnout in: cs | de | en | fi | fr | hr | lt | mt | pt | ro |