Pokročilá robotika a automatizace: klíčové aspekty pro lidskou interakci a důvěru

Keywords:

Jelikož se pokročilé robotické systémy na pracovištích stávají stále více autonomními, lze očekávat také posun ve vztahu mezi člověkem a roboty – od využívání technologií k interakci s nimi. Kvalita této interakce může představovat jak příležitosti, tak i rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Je proto nutné brát v potaz konkrétní návrhy robotických systémů.

Tento informační dokument se věnuje antropomorfní konstrukci robotů, zásadám pro návrhy interakce a významu transparentnosti v rámci interakce mezi člověkem a roboty ve vztahu k BOZP. Zdůrazňuje také důležitost udržení rovnováhy mezi důvěrou v interakci mezi člověkem a roboty a faktory, které tuto důvěru ovlivňují.

Na závěr doporučuje klíčové body, které je třeba vzít v potaz při navrhování robotických systémů, aby bylo dosaženo úspěšných výsledků zohledňujících BOZP i automatizovanou výkonnost.

Stáhnout in: en | fi | it |