Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Světový den boje proti rakovině 2023: příležitost zaměřit se na rakovinu z povolání

Image

© UICC

Světový den boje proti rakovině, který si každoročně připomínáme 4. února, je příležitostí k obeznámení se s touto problematikou a přijetí opatření, která přispějí k menšímu zatížení rakovinou v celosvětovém měřítku. Agentura EU-OSHA je vážně odhodlána připojit se k boji proti rakovině, která je nejčastější příčinou úmrtí souvisejících s výkonem povolání.

V této souvislosti provádí agentura terénní průzkum expozice pracovníků, jehož cílem je identifikovat rizikové faktory přispívající k rozvoji nádorových onemocnění při práci. Průzkum se tento měsíc dokončuje a první výsledky budou oznámeny později v průběhu roku. Záměrem průzkumu je poskytnout informace, které pomohou zlepšit ochranu proti nebezpečným látkám a mohly by přispět i k aktualizaci právních předpisů EU.

Přečtěte si informační list agentury EU-OSHA „Karcinogeny při práci“ a další informační listy o karcinogenních látkách a procesech, které jsou dostupné v různých jazycích na internetových stránkách iniciativy Plán týkající se karcinogenů, kterou agentura EU-OSHA aktivně podporuje.

Podívejte se na nový film o Napovi Skrytí zabijáci a získejte informace o rizicích souvisejících s karcinogeny vznikajícími při různých procesech a o tom, jak těmto rizikům předcházet.

Více informací o Světovém dni boje proti rakovině a veškerých činnostech v rámci kampaně zaměřených na odstranění rozdílů v onkologické péči