Hlavní zprávy

Back to highlights

Světový den boje proti rakovině 2021: prevence rizik rozvoje nádorových onemocnění při práci

Image

Každoročně si 4. února připomínáme Světový den boje proti rakovině, který v celosvětovém měřítku upozorňuje na problematiku nádorových onemocnění a jejich prevenci, diagnostiku a léčbu a současně vyjadřuje uznání organizacím, společenstvím i jednotlivcům za jejich odhodlání zmírnit globální dopad této nemoci.

Pandemie COVID-19 významně postihla pacienty trpící nádorovými onemocněními, neboť se musejí potýkat například s odkládanými screeningy nebo zdrženími a změnami v rámci léčby. V této souvislosti představuje evropský plán boje proti rakovině příležitost ke zmírnění dopadů pandemie na péči o pacienty trpící nádorovými onemocněními a jejich podporu a je tak dalším krokem k silné evropské zdravotní unii a k bezpečnější, lépe připravené a odolnější EU.

Nádorová onemocnění související s prací jsou i nadále jedním z největších zdravotních problémů, jimž čelí pracoviště v celé Evropě. Podle plánu týkajícího se karcinogenů je v EU více než polovina úmrtí souvisejících s prací spojena s expozicí látkám vyvolávajícím nádorová onemocnění na pracovišti.

Partneři této iniciativy na konferenci „STOP nádorovým onemocněním na pracovišti“ konané v rámci německého předsednictví EU v listopadu 2020 představili novou strategii na období 2020–2024. Mezi cíle této strategie patří poskytování pomoci podnikům a pracovníkům při prevenci expozice karcinogenům při práci a minimalizaci jejich dopadů na pracovní sílu.

Seznamte se s plánem týkajícím se karcinogenů a činnostmi agentury EU-OSHA zaměřenými na nádorová onemocnění související s prací.

Podívejte se na průzkum zaměřený na expozici pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění v Evropě.

Learn more about the adoption of Europe’s Beating Cancer Plan 

Join #WorldCancerDay  and the #IAmAndIWill campaign

Share this on: