Hlavní zprávy
28/08/2019

Jak bude budoucnost BOZP ovlivněna novým vývojem v oblasti práce: exoskelety a sociální inovace

Dva nové prognostické články zkoumají způsoby, jak může být BOZP ovlivněna novými vývojovými trendy na pracovištích. První trend je technický, jedná se o použití exoskeletů neboli nositelných kompenzačních pomůcek, druhý je netechnický, jedná se o sociální inovace na pracovištích.

Povaha práce a její organizace se rychle mění, a to v návaznosti na vývoj technologií a změn týkajících se požadavků na dovednosti. Nové (netechnické) způsoby práce, jako jsou nové formy organizace a vedení, účast zaměstnanců a posílení jejich postavení a dále inovace na pracovišti, přispívají k naplňování potřeb pracovníků prostřednictvím poskytování kvalitních pracovních míst, dobrých sociálních podmínek a flexibility, pokud jde o místo a čas vykonávání práce. Jiné technologie zaměřují na fyzické potřeby. Například exoskelety mají za cíl zmírnit fyzické zatížení a zabránit tomu, aby u pracovníků došlo ke vzniku muskuloskeletálních poruch.

Neprovází však tyto trendy také určitá rizika? A jaké jsou důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci? Přečtěte si naše prognostické články a dozvíte se více.

Stáhněte si prognostický článek o sociální inovaci v práci

Přečtěte si prognostický článek o novém použití exoskeletů

Prohlédněte si sekci internetových stránek agentury EU-OSHA věnovanou vznikajícím rizikům