Smarta digitala arbetsmiljöövervakningssystem: möjligheter och utmaningar

Keywords:

Ny digital teknik för att övervaka arbetsmiljön håller på att förändra arbetsplatserna. Genom smarta arbetsmiljöövervakningssystem kan data identifieras och mätas på ett bättre och mer systematiskt sätt än med traditionella metoder. Förutom att bidra till att minska arbetstagarnas exponering för risker kan dessa system också minimera de skadliga konsekvenserna av olyckor och förbättra utredningen och rapporteringen av dem.

Nationell politik kan komplettera EU:s insatser för att korrekt informera företagsledare och arbetstagare om de nya systemens kapacitet samt hjälpa små och medelstora företag att få tillgång till och införa digital arbetsmiljöövervakning, i syfte att öka fördelarna med digitala arbetsmiljöövervakningssystem och minimera de potentiella nackdelarna med deras användning.

Ladda ner in: en

Fler publikationer om detta ämne