Smarta digitala arbetsmiljöövervakningssystem: typer, roller och mål

Keywords:

Utvecklingen av och den ökade tillgången till digitala verktyg och tekniker har lett till framväxten av digitala arbetsmiljöövervakningssystem. Genom att tillhandahålla heltäckande och korrekta uppgifter som inte finns tillgängliga via traditionella metoder för arbetsmiljöövervakning kan dessa system ytterligare förhindra att arbetstagare exponeras för risker.

I detta policydokument betonas vikten av en tydlig definition av digitala system för arbetsmiljöövervakning. Dessutom diskuteras deras fördelar och potentiella utmaningar för både arbetsgivare och arbetstagare samt vikten av att arbetstagarna deltar i införandet och tillämpningen av systemen.  

Ladda ner in: bg | cs | el | en | es | fr | it | pl | ro |

Fler publikationer om detta ämne