Smarta digitala arbetsmiljöövervakningssystem: så används de på bästa sätt

Keywords:

Framväxten av teknik som bland annat artificiell intelligens, maskininlärning, kroppsburna enheter och stordatatillämpningar, och dess ökande användning på arbetsplatsen förändrar landskapet för arbetsmiljöövervakning. 

För att de nya arbetsmiljöövervakningssystemen i sin helhet ska bli framgångsrika krävs effektiv kommunikation om tillgänglig forskning och data, ihärdiga insatser för standardisering inom EU och inkluderande genomförandeprocesser. Arbetstagarnas integritet och dataskydd är viktiga prioriteringar i de bredare diskussionerna om att garantera säkerheten på arbetsplatsen på nationell nivå och EU-nivå. 

Ladda ner in: el | en | hu |